دیدگاه

یکسال پس از انتخابات
یکسال پس از انتخابات

یکسال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشت. انتخاباتی که قرار بود از یکسو دموکراسی نو پا در کشور را نهادینه سازد و از جانبی هم مردم را به تعیین سرنوشت شان توسط خود شان مطمین گرداند. اما نه تنها رویاها متحقق نگردید و انتخابات چنانچه می بایست برگزار نشد که در نیمه راه ، طعمۀ گرگ های گوسفند نما گردید و آرزوهای چندین سالۀ مردم افغانستان به یکبارگی به یاس بدل گردید.


07 - جوزا - 1394
هشتم ثور حماسه جاویدان
هشتم ثور حماسه جاویدان

هشتم ثور روز پیروزی بزرگ است و یاد آور عظیمترین افتخار یک ملت . هشتم ثور محصول سال ها مبارزه و مجاهدت مردمی است که همه زندگی شان را فدای عزت و آزادی و آزادگی نمودند و فدای ارزش های والای اسلامی شان. هشتم ثور روز همه پا برهنه های افغانستان اسلامی است. روز شکستن بت های دروغین و بت پرستان بیچاره تر از آنان.


07 - ثور - 1394
کشتار سربازان در بدخشان کتمان حقایق ، یا بی خبری مسئولین است؟
کشتار سربازان در بدخشان کتمان حقایق ، یا بی خبری مسئولین است؟

شورشیان یا همان مخالفین سیاسی رییس جمهور بار دیگر در شهرستان جرم از توابع ولایت بدخشان، جنایت دیگری آفریندن و صفحه ی سیاه دیگری بر پرونده ننگین خود باز گردند. چنانچه اخبار به دست آمده حکایت از آن دارد که عده ای از سربازان غیور این سرزمین به صورت ناجوانمرانه ای به شهادت رسیدند. به گزارش خبرگزاری ها جمعه 21 فروردین / حمل سال جاری طالبان به پایگاه های نیروهای امنیتی کشور حمله کرده ...


30 - حمل - 1394
بیست و ششم دلو، فرار بزرگ ، افتخار بزرگ
بیست و ششم دلو، فرار بزرگ ، افتخار بزرگ

بیست و ششم دلو 1367 خورشیدی سالروز اخراج ارتش اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان ، روز پیروزی حق بر باطل ، خون بر شمشیر و نور بر ظلمت است. ارتش شوروی سابق که بر مبنای تحقق بخشیدن به خواب ها و رویاهای دیرینه خود به افغانستان هجوم آورد برخلاف تمام محاساباتی که کرده بود پس از ده سال و اندی مجبور به تحمل شکستی خفت بار گردید و مجبور به فرار گردید.


25 - دلو - 1393
همسنگر! اعتماد کن؛ نه عصیان؟!
همسنگر! اعتماد کن؛ نه عصیان؟!

سرانجام و پس از یکصد و پنج روز رهبران حکومت وحدت ملی دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه و محمد اشرف غنی رییس جمهورِ حکومت وحدت ملی ، کابینه را اعلام و به انتظارها خاتمه دادند. با اینهمه واکنش ها در برابر این اقدام متفاوت بود. شماری از مردم اعلام کابینه را گامی به سوی آرامش دانستند و از آن به گرمی استقبال کردند. اما و در همین حال شمار کثیری از مردم از سران حکومت و به خصوص دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان ...


27 - جدی - 1393
کرزی از ریاست تا مشاوریت
کرزی از ریاست تا مشاوریت

بر مبنای گزارش رسانه های همگانی، حامدکرزی رییس جمهور پیشین و ناکام افغانستان اخیرا گفته است که او هر روز با محمد اشرف غنی رییس جمهور کنونی کشور دیدار می کند و در مسائل مهم کشوری به او مشوره می دهد. با توجه به پیشینه کاری و توطئه سازی جناب کرزی در سیزده سال گذشته به خصوص در انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری اخیر که در تقلبکاری و جعل بی سابقه و ریکورد شکن بود، عدم تشکیل کابینه نیز از برکت و خیر مشوره های جناب ایشان به رییس جمهور غنی باشد.


17 - جدی - 1393
طرح بودجۀ 1394 مردود شد
طرح بودجۀ 1394 مردود شد

طرح بودجه سال 1394 خورشیدی که بالغ بر چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد افغانی( هشت میلیارد دالر ) می شد و شصت درصد آن را بودجه عادی و چهل درصد دیگر را بودجه انکشافی تشکیل می داد از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع آراء رد شد. مجلس نمایندگان دلیل این تصمیم شان را نبود توازن و اختصاص دادن بودجه به واحد های جدید حکومت وحدت ملی عنوان کرده اند.


07 - جدی - 1393
محصول همان است که کاشتی دی؟!
محصول همان است که کاشتی دی؟!

هر چند بر مبنای انسانیت و اسلامیت، هر افغانستانی ای از درد و الم هر انسان و هر مسلمانی در هر گوشه دنیا غمگین و اندوهگین می شود اما آنچه در پاکستان صورت گرفت، نمادی کوچک از شرارت های بزرگ جنرالان و نظامیان پاکستانی بود که بی هیچ رحم و مروتی بر مردم مظلوم و درد دیده ما روا داشتند. بر مبنای همان مقوله مشهور قدیمی که می گوید: عاقبت چاه کن در چاه افتد می توان گفت: سرانجام آتش افروزان در آتشی سوختند که از سی سال بدینسو مردم ما را در آن سوزانیدند و درد دادند و شکنجه نمودند.


29 - قوس - 1393
کنفرانس لندن؛ تجدید پیمان برای کمک به افغانستان
کنفرانس لندن؛ تجدید پیمان برای کمک به افغانستان

کنفرانس بین المللی لندن که با حضور داشت ده ها تن از سران کشورها و سازمان های بین المللی جهان روز پنجشنبه و برای یک روز برگزار شد. دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان که آغازگر این کنفرانس بین المللی بود، تاکید نمود که ما برای گرفتن تعهد مجدد جامعه جهانی برای یک دهه دیگر به لندن آمده ایم و امیدواریم که جامعه جهانی به کمک های خود به مردم افغانستان ادامه دهد.


15 - قوس - 1393
فاجعۀ پکتیکا تداوم تراژیدی
فاجعۀ پکتیکا تداوم تراژیدی

فاجعۀ پکتیکا شوک دیگری بود بر پیکر بی رمق و خونین مردم مظلوم افغانستان که از سال ها به اینسو در آتش بیداد همسایگان آزمند و استخبارات مخوف منطقه و جهان می سوزند و می سازند. گروه های تروریستی که در تبِ رفتن به بهشت از مجرای جهنم ساختن جهان بر خود و دیگران می سوزند، دیده و دانسته بر تمام اصولی پا می نهند که مدعی دفاع از آنند.


08 - قوس - 1393
گام هایی که باید برای اصلاحات برداشت
گام هایی که باید برای اصلاحات برداشت

فرار از مسولیت، قانون گریزی ، بروکراسی، فساد اداری ، زرع وترافیک مواد مخدر وتورم تشکیلاتی، میراثِ بجامانده از حکومت قبلی است که سبب نا امنی ها ، فرارسرمایه ازکشور و رکود سرمایه گذاری ، افزایش بیکاری ، مهاجرت هزاران جوان به خارج ازکشور وغرق شدن انها دردریای مدیترانه واقیانوس هند وباعث شکاف اجتماعی میان مردم ودولت شده است.


01 - قوس - 1393