پیام دوکتور عبدالله عبدالله به مناسبت آزادی عبدالرؤف از چنگال اختطاف گران

Image Here
03 - ثور - 1401

در پى اخبار دردآور روز هاى اخير، با مسرت اطلاع يافتيم كه عبدالرؤف جان پس از حدود دو سال از چنگال اختطاف گران آزاد و به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت.

اختطاف عبدالرؤف کوچک یک عمل ضد بشری و یک جنایت نابخشودنی بود. برای روشن‌شدن هويت رباينده‌گان و ابعاد این پروندۀ مهم، لازم است تحقيقات همه جانبه صورت گيرد.