دیدار با جلالتمأب حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماری از شخصیت های متنفذ کشور

Image Here
22 - حوت - 1400

در این دیدار در مورد اوضاع جاری در کشور، تلاش مشترک برای جلب مساعدت های بیشتر برای معلمین معارف، استادان پوهنتونها و کارمندان خدمات صحی صحبت شد و همچنان بر تحکیم وحدت و مشارکت ملی بمنظور دستیابی به ثبات دایمی در کشور، تأکید صورت گرفت.