‏‎دیدار با جناب فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین

Image Here
24 - حوت - 1400

در آغاز تشریف آوری آقای گراندی به کابل را خیر مقدم گفته و سفر شان را نشانه توجه ویژه‌ی کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و شخص خود شان به مردم افغانستان خواندیم.

در ادامه از فعالیت های کمیشنری عالی مهاجرت ملل متحد، کمک با مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و مهمانداری کشور های همسایه از مهاجرین افغانستان قدردانی کردیم.

همچنان تأکید کردیم که کمک ها و همکاری های UNHCR به ویژه در شرایط کنونی که مردم ما نیاز جدی به کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی دارند، موثر است و ما خواهان ادامه کمک ها و همکاری جهان با مردم افغانستان هستیم.