ملاقات با آقای آفتاب احمد خان و هیئت همراه

Image Here
05 - حمل - 1401

امروز با آقای آفتاب احمد خان که در رأس هیئتی به نمایندگی از انجمن ملی قلب پاکستان، شفاخانه بین المللی صحت "U"، انجمن اخوت پاکستان و‌ بنیاد چشم "رخسانا ندیم"به کابل آمده‌اند، ملاقات نمودیم.

نمایندگان انجمن های یاد‌شده، اظهار داشتند که محموله های قابل توجه کمک های طبی را برای انتقال به کابل فراهم نموده و آماده‌ ارائه مساعدت های بیشتری در آینده نزدیک با مردم افغانستان، در بخش های صحی میباشند.

در جریان این دیدار، از حمایت و پشتیبانی این انجمن ها، ابراز تشکر نموده و بر ادامه این‌حمایت ها تاکید نمودیم.