دیدار با جناب وانگ یو، سفیر جمهوری مردم چین

Image Here
08 - حمل - 1401

در این دیدار سفیر چین در مورد سفر اخیر جناب وانگ يی، وزیر امور خارجه جمهوری مردم چین به کابل معلومات ارائه نمود و تحفه‌ی وزیر خارجه کشورش از مسابقات بیجینگ را تقديم کرد.

در ادامه از کمک و همکاری های کشور دوست و همسایه با مردم افغانستان تشکر نموده و تأکید کردیم که با در نظرداشت بحران بشری حاکم در کشور، امیدواریم جمهوری مردم چین کمک های بشر دوستانه‌اش به مردم افغانستان را افزایش دهد.‌

در این دیدار همچنان در مورد نشست بیجینگ و اوضاع جاری در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.