پیام داکتر عبدالله عبدالله در پیوند با کنفرانس بین‌المللی فراخوان و جمع آوری کمک‌های بشردوستانه براى مردم افغانستان

Image Here
13 - حمل - 1401

در حالیکه مردم ما با بحران بى سابقه‌‌ی بشرى روبرو هستند، از حمایت و تعهد سخاوتمندانه‌ی كشور هاى كمك كننده در کنفرانس بین‌المللی فراخوان و جمع آوری کمک‌های بشردوستانه براى مردم افغانستان كه به میزبانی سازمان ملل متحد، بریتانیا، آلمان و قطر برگزار شد، استقبال و ابراز تشكر مى‌کنیم.