جلسۀ شورای وزیران برگزار شد

Image Here
16 - جدی - 1398

جلسۀ شورای وزیران امروز (دوشنبه، 16 جدی) تحت ریاست جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار برگزار گردید.

دوکتور عبدالله عبدالله در صحبت‌های مقدماتی‌اش گفت که اخیرأ نگرانی‌های امنیتی در کابل به‌ویژه شمال و غرب پایتخت افزایش یافته است. نهادهای امنیتی وظیفه دارند که در این قسمت توجه فوری نمایند.

رییس اجراییه کشور با ابراز خرسندی از برف‌باری‌های اخیر گفت که وزارت دولت در امور حوادث و کمیته اضطرار تدابیر لازم را برای رسیده‌گی به‌موقع و هماهنگی بیشتر در نظر بگیرند.

در ابتدا، وزارت‌های دفاع و داخله کشور گزارش امنیتی را به جلسه شورای وزیران پیشکش کردند.

طبق گزارش‌ها، در هفتۀ گذشته 16 عملیات کماندو، 14 عملیات خاص و 21 عملیات شبانه بر مواضع دشمن انجام شده است و 14 عملیات دیگر در 11 ولایت افغانستان جریان دارد. در این عملیات‌ها دشمن متحمل تلفات سنگین شده است.

رییس اجراییه کشور بر هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی و بهبود اوضاع امنیتی پایتخت تاکید ورزید.

سپس، وزارت مالیه در باره مصرف بودجه و عواید ملی سال مالی 1398 به جلسه گزارش داد. براساس آن، در سال مالی 1398 مبلغ 208.11 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری گردیده است که این رقم نسبت به سال گذشته 9.3 فیصد افزایش را نشان می‌دهد.

وزارت مالیه علاوه کرد که امسال وزارت‌ها در مصرف بودجه انکشافی و عادی نسبت به سال گذشته بهتر عمل کرده‌اند.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت مالیه هدایت داد که گزارش مفصلی از مصارف بودجه انکشافی و عادی وزارت‌ها تهیه کند.

وزارت‌های شهرسازی و مسکن و تجارت و صنعت در باره طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی-رهایشی قالین و توزیع زمین به صنعت‌کاران قالین به شورای وزیران گزارش دادند.

براساس گزارش، یک‌هزار جریب زمین در کندز، یک‌هزار جریب زمین در حیرتان ولایت بلخ، 1500‌ جریب زمین در ننگرهار، 2600 جریب زمین در شکردره کابل و 2900 جریب زمین دیگر در ولایت بامیان اختصاص یافته است.

وزارت شهرسازی و مسکن گفت که کار روی بخش‌های زیربنایی و کارهای مقدماتی شهرک‌های قالین جریان دارد؛ اما کمبود بودجه و عدم هماهنگی لازم در تطبیق مشکل خلق کرده است.

رییس اجراییه کشور گفت که ایجاد شهرک‌های قالین بر رشد اقتصادی، کاریابی و اعتبار صنعت قالین در بازارهای جهان تاثیر مستقیم و سازنده دارد و در این ارتباط بانک جهانی و همکاران بین المللی نیز همکار هستند.

دوکتور عبدالله عبدالله هدایت داد که یک طرزالعمل مشترک از سوی نهادهای ذیربط دولتی برای توزیع زمین به قالین‌بافان تهیه شود تا کار توزیع زمین در اوایل سال 1399 آغاز گردد.

وزارت انکشاف دهات در باره مشکلات آبرسانی و حفظ الصحه گزارش داد. طبق گزارش 53 درصد مناطق روستایی کشور به آب صحی دسترسی دارند و این آمار تا سه سال آینده به 73 درصد افزایش خواهد یافت.

رییس اجراییه کشور هدایت داد که وزارت انکشاف دهات یک سمینار ملی را به منظور آگاهی‌عامه و جذب کمک‌های بیشتر در قسمت دسترسی به آب صحی برگزار کند.

طبق فیصلۀ قبلی شورای وزیران هیأتی به منظور بررسی تخنیکی و علمی وقوع زمین لرزه احتمالی موظف شده بود. این هیأت خواستار ایجاد مرکز زلزله شناسی، آفات طبیعی و تحقیق شدند.

رییس اجراییه کشور به وزارت شهرسازی و مسکن وظیفه سپرد که طرح ایجاد مرکز زلزله شناسی را در هماهنگی با سایر نهادها به صورت مفصل بررسی نموده و گزارش دهد.

وزارت ترانسپورت در باره پیشرفت کار سرک حلقوی کابل گزارش داد و گفت که این سرک 118 کیلومتر طول و 337 میلیون دالر هزینه دارد. 163 میلیون دالر بودجه در دسترس است که بخش بزرگ آن را بانک انکشاف اسلامی پرداخت می‌کند.

این وزارت علاوه کرد که کار روی استملاک، دیزاین و قراردادهای این پروژه جریان دارد. شورای وزیران پس از ارزیابی گزارش بر تسریع کار پروژۀ سرک حلقوی کابل تاکید ورزید.

وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد ریاست تصدی افغان‌تور به جلسه گزارش مفصل ارائه کرد. طبق گزارش این ریاست در 5 سال گذشته 161 میلیون افغانی عاید داشته است.

وزارات اطلاعات و فرهنگ گفت که در موارد جواز، بودجه، تمدید ویزای گردش‌گران و امکانات حمل و نقل با مشکل مواجه است.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که تقویت و گسترش صنعت گردش‌گری در کشور سبب افزایش عواید، رشد اقتصاد مردم و کاریابی می‌گردد. وزارت اطلاعات و فرهنگ با وزارت‌های خارجه، داخله، اقتصاد و اداره هوانوردی ملکی جلسه بگیرند و راه حل مشکلات را جستجو نمایند.

در اخیر جلسه شورای وزیران موضوعات متفرقه به ویژه مسایل مربوط به مهاجرین و عودت کننده‌گان نیز به بحث و بررسی گرفته شد.