رییس اجراییه و معاون ریاست جمهوری بر آرام‌گاه شهدای رهروان آزادی و عدالت اجتماعی اکلیل گل گذاشتند

Image Here
10 - سرطان - 1398

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز (سه‌شنبه، 11 سرطان) با سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری و رهبر و بینان‌گذار جنبش ملی اسلامی افغانستان و هیأت همراه شان، غرض ادای احترام به شهدای کشور، به آرام‌گاه شهدای رهروان آزادی و عدالت اجتماعی در شهر شبرغان رفتند و پس از گشایش فاز دوم آن، به پای آرام‌گاه شهدای رهروان آزادی و عدالت اجتماعی اکلیل گل گذاشتند.

رییس اجراییه ضمن اتحاف دعا به روان شهدای کشور گفت که قدردانی از شهدا و خانواده‌های شان وظیفۀ همه ما است، زیرا شهدای کشور با فدا کردن جان‌های شان برای دیگران زنده‌گی می‌بخشند. متأسفانه چند دهه است که جنگ و خشونت در کشور جریان دارد و همه روزه از مردم ما قربانی می‌گیرد. مردم شجاع و دلیر کشور از زمان جهاد تا اکنون متحمل قربانی‌های فراوانی شده‌اند که سزاوار ارج‌گذاری هستند.

دوکتور عبدالله عبدالله از سترجنرال عبدالرشید دوستم سپاس‌گزاری نمود که به خاطر احترام گذاشتن به شهدای جوزجان آرام‌گاهی را از هزینۀ شخصی‌اش آماده کرده است.

آرام‌گاه رهروان آزادی و عدالت اجتماعی نزدیک به 30 جریب زمین را در بر می‌گیرد که به مصرف شخصی سترجنرال عبدالرشید دوستم اعمار گردیده است.