بنیاد فرهنگی سترجنرال عبدالرشید دوستم در شهر شبرغان توسط رییس اجراییه گشایش یافت

Image Here
10 - سرطان - 1398

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، پس از حضور در شهر شبرغان از سوی جلالتمآب سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دعوت شد تا بنیاد فرهنگی سترجنرال عبدالرشید دوستم را که تازه در این شهر ساخته‌ شده افتتاح نماید.

رییس اجراییه ضمن با اهمیت خواندن این اقدام بزرگ گفت که این بنیاد فرهنگی در راستایی ترویج کتاب‌خوانی و فراهم کردن سهولت‌های پژوهشی برای دانشجویان کمک بزرگ می‌کند.

بنیاد فرهنگی عبدالرشید دوستم که به تازه‌گی به کار آغاز کرده، بیشتر از هزارها عنوان کتاب دارد. مسؤول کتاب‌خانۀ این بنیاد می‌گوید تصمیم دارند تا موزیمی از آثار تاریخی کشور به ویژه آثار مرتبط به تاریخ مبارزات سترجنرال عبدالرشید دوستم را ایجاد نمایند.