جلسه اجرائیوی مصئونیت غذایی شورای وزیران در قصر سپیدار برگزار شد

Image Here
18 - میزان - 1398

جلسه اجرائیوی مصئونیت غذایی در شورای وزیران امروز پنجشنبه (18 میزان) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار برگزار شد.

رییس عمومی دارالنشای شورای وزیران با ارائه‌ی گزارش مفصل از وضعیت امنیت و مصئونیت غذایی کشور گفت که کمیته‌های مصئونیت غذایی در 25 ولایت کشور ایجاد شده و قرار است در آینده‌ی نزدیک تمامی ولایت‌های کشور را در برگیرد.

وی افزود که تاکنون بیش از 30 جلسه‌ی هماهنگی و آگاهی‌دهی مصئونیت و امنیت غذایی در نقاط مختلف کشور برگزار شده است و این برنامه‌ها با انسجام بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود که دفتر سازمان ملل متحد تعهد کرده است تا ختم سال 2020 در زمینه‌ی پیشبرد برنامه‌های مصئونیت غذایی با دولت افغانستان همکاری کند.

در این نشست روی گزارش «گالوب» در رابطه به مصئونیت غذایی و میزان فقر در کشور نیز صحبت شد. نماینده‌ی وزارت زراعت گزارش این نهاد را ناقص خوانده و افزود که این نهاد گزارش را در عدم هماهنگی با اداره‌های دولتی و خصوصی افغانستان انجام داده است.

در همین حال نماینده‌ی وزارت صحت عامه افزود که به اساس آخرین سروی، میزان سوء تغذیه متوسط 6 درصد و سوء تغذیه‌ی شدید 5 درصد در کشور کاهش یافته است.

نماینده‌ی وزارت اقتصاد با ارائه‌ گزارش مفصل از نمایندگی افغانستان در کانفرانس «سارک» در رابطه به تغذیه تکمیلی اطفال، پلان تطبیقی در این زمینه ارائه کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور از ایجاد اداره‌ی امنیت و کنترل غذایی خبر داده و گفت که اداره‌های مربوط باید هرچه زودتر در زمینه‌ی طرح پلان تطبیقی کار کنند.

رییس اجراییه کشور با قدردانی از سهم نهادهای کمک کننده در کشور گفت که امیدوار است بعد از ختم سال 2020 دولت افغانستان تمویل برنامه‌ی امنیت و مصئونیت غذایی را بر عهده گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله در مورد گزارش گالوب به اداره‌های مربوط هدایت داد تا گزارش مفصل را مطالعه و از یافته‌های آن در زمینه‌ی پیش‌برد برنامه‌ها کار گیرند.