ضیافت افطاری به افتخار سفرا و روسای سازمان های بین المللی مقیم کابل

Image Here
12 - جوزا - 1398

ضیافت افطاری به افتخار سفرا و روسای سازمان های بین المللی مقیم کابل