قصر سپیدار ضیافت افطاری به افتخار سفرای کشور های اسلامی

Image Here
08 - جوزا - 1398

قصر سپیدار

ضیافت افطاری به افتخار سفرای کشور های اسلامی