اشتراک و سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله در مراسم فراغت محصلین دانشگاه امریکايی افغانستان

Image Here
30 - ثور - 1398

اشتراک و سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله در مراسم فراغت محصلین دانشگاه امریکايی افغانستان.