سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج. ا. ا در محفل تجلیل از هفته صنعت

Image Here
30 - ثور - 1398

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج. ا. ا در محفل تجلیل از هفته صنعت.