مصاحبه دکتور عبدالله عبدالله با تلویزیون طلوع نیوز.

Image Here
05 - حمل - 1394

.مصاحبه دکتور عبدالله عبدالله با تلویزیون طلوع نیوز

برای دیدن ویدیو به لینک زیر مراجعه کنید. 

https://www.youtube.com/watch?v=CLgkkB-rY9g