هشتم ثور حماسه جاویدان

Image Here
07 - ثور - 1394

هشتم ثور روز پیروزی بزرگ است و یاد آور عظیمترین افتخار یک ملت . هشتم ثور محصول سال ها مبارزه و مجاهدت مردمی است که همه زندگی شان را فدای عزت و آزادی و آزادگی نمودند و فدای ارزش های والای اسلامی شان. هشتم ثور روز همه پا برهنه های افغانستان اسلامی است. روز شکستن بت های دروغین و بت پرستان بیچاره تر از آنان. هشتم ثور روز همه مادران مهربان و با غروری است که هاجر وار اسماعیل های نازنین شان را تقدیم حضرت دوست نمودند. فقط به خاطر جلب رضایت و نیم نگاه رحمانِ رحیم. هشتم ثور روز فرزندانی است که پدران قهرمان شان با نثار جان های شیرین شان کشور را از لوث جنایتکاران آنسوی مرزها رهایی بخشیدند. از اهریمن های نشسته در دل کاخ های مخوف کریملن. هشتم ثور روز خواهرانی است که گام به گام برادران خود را همراهی نموده و تا آخرین رمق به جهاد شان ادامه داده و خاطرات شیرین بانوان صدر اسلام عزیز را زنده و جاودانه ساختند.

با اینهمه و حسرتا که آرمان های مقدس شهدای به خون خفته مان براورده نشد و در نخستین روزهای بهار پیروزی ، بزرگترین کودتا در تاریخ بشر شکل گرفت و ارزش های زیبای جهاد مان به غارت برده شد و یکبار دیگر کشور ویرانه مان مورد تعرض و تهاجم پنهان و پیدای استعمار گران جنایتکارتر از گذشته قرار گرفت.

آری؛ خورشید آرامش طلوع نکرده توسط اهریمنان ربوده شد و گل های خوشی بر لبان کودکان رنجدیده این دیار نشگفته با توطئه های خونین دیگر پژمرده شد و رنگ باخت.

کشورهایی که افتخار مردم افغانستان را بر نمی تابیدند و تحمل اقتدار این ملت بزرگ را نداشتند، شکوه افغانستان را مایه زوال و تیره روزی خود دانسته و با دست یازیدن به جنایت های نا بخشودنی، آتش جنگ را در هر گوشۀ این کشور مشتعل ساختند. آتشی که افزون بر خانه ها و قریه ها و شهرهای مان، برادری و وحدت و مودت و محبت مان را هم سوخت و خاکستر ساخت. آتشی که درونمایه اش حقد و عقده و کینه و عداوتِ جنون آمیز دشمنان در خارج و سادگی و خودفروختگی و مجبوریت برخی ها در داخل سرزمین مان بود. جنگی به تمام معنا تحمیلی و توطئه ای آشکار و وارداتی و از قبل برنامه ریزی شده زیر ذره بین سازمان های استخبارات کشورهای همسایه، منطقه و جهان.

چه زیبا بود که رهبران و قهرمانانِ روزهای سخت و دشوار این دیار، با قرار گرفتن در پشت حصار های ایمان و اطمینان و اعتماد و قرار گرفتن در کنار همدیگر همه توطئه ها را خنساء و جلو همه نابسامانی ها را می گرفتند و کشور را در مسیری سوق می دادند که خواست مردم و آرزوی شهدا بود. اما و به یقین که دست های خیانت قوی بود و سایه های شوم اشغالگران چیره شد و نتیجه همان شد که نمی باید می شد.

به هر صورت نمی توان گذشته را تغییر داد اما می توان به افتخارات جاودانه مان ارج گذاشت و به قهرمانان همیشه زنده کشور مان درود گفت و با پا گذاشتن بر جای پاهای شان یاد حماسه آفرینی های شان را سبز و ماندگار ساخت.

اکنون که در بیست و سومین سالروز کامیابی مردم مومن و مجاهد مان قرار داریم باید نکات آتی را چونان درسی فراموشی ناشدنی در خاطر داشته و به آن عمل کنیم.

1. باید بدانیم که جهاد پایدار است و دفاع از مقدسات وجیبه هر مومن و مسلمان و هر گونه سهل انگاری در این راستا بزرگترین خیانت به روح شهدا و به هدف های والایی که میلیون ها تن به خاطر آن جان سپرده اند، مهاجر شده اند و معلول و معیوب گردیده اند. با اینهمه باید تذکر داد که جهاد، کشتن بیگناهان و ایجاد وحشت و ترس در دل مردم و خون مسلمانان را حلال شمردن نیست. بلکه در وضعیت کنونی، مقدس ترین جهاد، خشک ساختن اشک کودکان، کاشتن لبخند بر لبان مادران ، ایجاد محبت و مودت در میان همه هموطنان و مبارزه نمودن با هر پلیدی ای است که وحدت و امنیت و آرامش مان را برهم می زند و نابود می کند.

2. باید دانست که دشمنان قوی تر از گذشته اند و گام به گام نقشه های شوم و شیطانی شان را برای دایمی ساختن جنگ و نا امنی در کشور مان عملی می سازند. این بر فرزندان جهاد و مجاهدان است که با تجدید پیمان و تحکیم ایمان، بر تعهدات شان برای حفاظت از مرزهای معنوی و جغرافیایی شان مُصِر بوده و یکبار دیگر ثابت سازند که چونان پدران و نیاکان شان هیچگاه و هرگز تسلیم زور نمی شوند و مرگ با عزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح داده و افغانستان را به سمت و سویی قرار خواهند داد که رضای خدا و آرامی خلق باشد. مسیر سعادت و سرفرازی و جایگاه همیشه بهار وحدت و همدلی و همراهی. درست همانگونه که در زمان جهاد همه مرزها شکسته بود و برادری اسلامی همه را در محور خود جمع نموده بود.

3. برنامه ریزی همه جانبه برای هدفمند زیستن و خنساء نمودن همه پلان هایی که به منظور کمرنگ ساختن ارزش های زیبای مان سازماندهی و عملی می شوند.

4. پا گذاشتن برتمام مرزهای دروغینِ قومیت ، ملیت ، زبان ، مذهب ، گروه ، حزب و هر آن چیزی که ما را از هم دور و در مقابل هم قرار می دهد.

5. تمدید و تقویت مبارزۀ همگانی و فراگیر و افغانستان شمول، برای رسیدن به وحدت ملی به معنای واقعی کلمه ، خودکفایی اقتصادی پایدار و اقتدار سیاسی ماندگار.

همچنان مواردی دیگر که انجام آن در راستای بهبود زندگی مادی و معنوی مردم مان و آبادی و سرسبزی کشورمان کمک و یاری مان می کند و یقیناً که در آنصورت و با انجام مسوولیت های مان،روح شهدای عزیزمان نیز شاد خواهد گشت و خون های ریخته شده به هدر نخواهند رفت زیرا آرمان شهدا استقلال کشور، اقتدار نظام، آبادی مملکت و رفاه مادی و آرامش معنوی مردم نازنین مان می باشد.