بیست و ششم دلو، فرار بزرگ ، افتخار بزرگ

Image Here
25 - دلو - 1393

بیست و ششم دلو 1367 خورشیدی سالروز اخراج ارتش اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان ، روز پیروزی حق بر باطل ، خون بر شمشیر و نور بر ظلمت است.

ارتش شوروی سابق که بر مبنای تحقق بخشیدن به خواب ها و رویاهای دیرینه خود به افغانستان هجوم آورد برخلاف تمام محاساباتی که کرده بود پس از ده سال و اندی مجبور به تحمل شکستی خفت بار گردید و مجبور به فرار گردید.

مردم افغانستان در این مبارزه نا برابر با دست های خالی و شکم های گرسنه و پاهای برهنه چنان در برابر تجاوز و استیلا ایستادند که در نهایت دشمن زبون و زمینگیر گردید و نه تنها افغانستان که جهان از شرارتش رهایی یافت.

بیست و ششم دلو یاد آور حماسه آفرینی های ملتی است که با اتکا به خداوند بزرگ و مهربان به جهانیان ثابت ساختند که قدرت ایمان و اندیشه به مراتب عظیمتر از قدرت آهن و پولاد است.

مردم افغانستان هر چند اسیر توطئه های شوم و خونین سازمان های استخباراتی و کشورهای دور و نزدیک شدند و به اهداف مقدسی که در راهش صدها هزار انسان را قربانی دادند و میلیون ها تن دیگر آواره و مهاجر شدند نرسیدند اما یاد و خاطره جهاد بزرگ خویش را هیچگاهی فراموش نخواهند کرد.

اخراج شوروی از افغانستان همان بود و شکست طلسم شکست ناپذیری ارتش سرخ همان.

بیست و ششم دلو تنها روز بزرگ برای افغانستانی های مومن و مجاهد و آزاده نیست که روز عظیم برای همه ملت های در بند استعمار سرخ و کشورهایی است که چندین دهه مجبور گردیدند تا یوغ استبداد کریملن را بر دوش کشند و یارای نفس کشیدن نداشته باشند.

بیست و ششم دلو نمادی از قدرت یک ملت با اراده و با عظمت در برابر زور و زر و تزویر است و اینکه هرگاه ملتی از تمام نیرویش استفاده کند بزرگترین و مخوفترین قدرت ها هم در برابرش سر بر زمین می گذارند.

بیست و ششم دلو روز همدلی یک ملت بود که برای رسیدن به یک هدف جهاد کردند و مبارزه نمودند و قربانی دادند.

بنابرین بر نسل جوان و کنونی کشور است که افتخارات بزرگ پدران خویش را چون گنجینه ای گرانبها پاس دارند و ارج نهند و زنده نگهدارند.

با اینهمه درسی که باید از این روز و این پیروزی و این حماسه گرفت این است که قدرت ما در وحدت ما است و شکوه ما در همدلی ما و پیروزی ما در همدستی ما.

شکست ارتش شوروی می تواند الهام بخشی باشد برای همه نسل های این کشور که تن به اسارت هیچ کشوری ندهند و سر بر آستان هیچ طاغوتی نسایند و چشم به دست هیچ انسانی ندوزند.

می توان به صراحت و به افتخار این روز خجسته را بر همگان مبارک گفت و تصریح کرد که ما امروزهم می توانیم در سایه برادری و اعتماد به همدیگر مان بر چالش های مان پیروز گردیم و بحران های خونینی که امروز و فردای مان را به مخاطره افگنده است مهار نماییم.

حکومت وحدت ملی افغانستان با الهام گیری از جهاد مردم افغانستان و الگوهای زنده و تابنده ای که نماد آزادی و آزادگی و شکوه و تسلیم ناپذیری در برابر قدرت های پوشالی هستند می تواند زمینه ها را برای اقتدار روز افزون و رفاه فراگیر و امنیت ماندگار و انکشاف پایدار فراهم نماید.

از جانب دیگر بیست و ششم دلو و اخراج ارتش شوروی می تواند درسی فراموش ناشدنی برای همه کسانی باشد که خواب تسلط بر مردم افغانستان را می بینند و رویای توطئه و ترور در سر دارند.

و فرجامین سخن اینکه بیست و ششم دلو 1367 خورشیدی، روز هر افغانستانی مومن مبارز و با غرور و هر انسان پاک نهاد و آزادی خواه است.

1393.11.25