رییس اجراییه در کنفرانس ملی رسانه‌ها: رسانه‌ها سنگر مستحکم آزادی بیان است

Image Here
02 - ثور - 1397

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، در کنفراس ملی رسانه‌ها که امروز (یکشنبه، 2 ثور) در کابل برگزار شده بود، گفت که رسانه‌ها سنگر مستحکم آزادی بیان است و حکومت متعهد به حمایت و پشتیبانی از آن‌ها می‌باشد. 

رییس اجراییه افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داد که در هنگام تهیۀ گزارش با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری جدی نموده و سهولت‌های لازم را برای آنان فراهم سازد.
دوکتور عبدالله عبدالله بیان داشت که رسانه‌ها و خبرنگاران در شرایط دشوار کار می‌کنند و ما با روحیۀ همکاری متقابل و نزدیک با هم به پیش خواهیم رفت.
دوکتور عبدالله عبدالله افزود: درباره مصؤنیت کاری خبرنگاران، رسیده‌گی به پرونده‌های قتل و خشونت علیه خبرنگاران و دست‌رسی به اطلاعات به‌گونۀ جدی اقدام می‌کند.
رییس اجراییه کشور همچنان از رسانه‌ها خواست که در کار اطلاع‌رسانی حرفه‌یی برخورد کنند .


برگزار کننده‌گان این کنفراس رسانه‌یی با سپاس‌گزاری از اشتراک و همکاری‌های همیشه‌گی رییس اجراییه گفتند: حکومت در بخش‌های زیادی سهولت ایجاد کرده است؛ اما هنوز مشکلات فراوان در زمینۀ مصؤنیت کاری خبرنگاران، مشکلات امنیتی، تهدید خبرنگاران و مراکز رسانه‌یی وجود دارد که باید حکومت در این زمنیه توجه جدی نماید.
آنان اضافه کردند که هنوز بسیاری از پرونده‌های قتل و خشونت در برابر خبرنگاران بررسی نشده و عاملان آن نیز مجازات نگردیده است. 
سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این کنفرانس از آوردن اصلاحات لازم در کار رسانه‌ای و سهولت‌های چشم‌گیر برای فعالیت رسانه‌ها و کار خبرنگاران خبر داد.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: مقرره‌های جدید تدوین شده که در آن به ساده‌سازی کار رسانه‌ای و تأسیس رسانه‌ها توجه شده و به مصؤنیت مراکز رسانه‌ای و خبرنگاران تمرکز جدی شده است.