با جدیت و سرعت به آسیب دیدگان و اعمار مجدد منطقه رسیدگی نمایید

Image Here
28 - سرطان - 1397

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز (پنجشنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۷) بعد از بازدید از قریه پشغور، ارزیابی آسیب‌های ناشی از سیلاب و گوش‌ دادن به خواست‌های مردم جلسه اداری و کاری را با مسوولین وزارت‌ خانه‌ها و ولایت در مقر ولایت پنجشیر ریاست کرد.

در این جلسه در قدم نخست آقای کمال‌الدین نظامی والی ولایت پنجشیر گزارش مفصلی از وضعیت و خواست‌های مردم ارایه کرد. سپس مسوولین وزارت‌ها و نهادهای دولتی گزارش کارها و فعالیت‌های خود و همچنان برنامه‌های آینده خود را برای رسیدگی به آسیب دیدگان و اعمار مجدد منطقه ارایه کردند.

در این نشست بعد از ارزیابی وضعیت و کمک‌هایی که تا اکنون صورت گرفته تصامیم ذیل اتخاذ گردید:

۱. وزارت‌ خانه‌ها و نهادهای حکومتی به انجام وظایفی که از سوی حکومت برای شان تفویض گردیده است ادامه دهند.

۲. روز شنبه هييتی تحت رهبری وزارت زراعت،‌ آبیاری و مالداری به پنجشیر بیاید و به همکاری ولایت برای ارزیابی تخنیکی انگیزه‌های وقوع حادثه به محل سرازیرشدن آب برود و توصیه‌ها و سفارش‌های خود را هرچه عاجل برای اقدامات بعدی ارایه نماید.

۳. به صورت فوق‌العاده مبلغ ۵۰ هزار به آنانی‌که به صورت جدی آسیب دیده‌اند و ۳۰ هزار برای آنانی‌که قسما آسیب دیده‌اند توزیع گردد.

۴. تیم‌های کاری‌که از مرکز و نهادهای مختلف مصروف کار و پاک‌کاری در منطقه اند تا هنگام ضرورت به کارهای خود ادامه بدهند.

۵. کارهایی که به وزارت‌ها ارتباط می‌گیرد باید از سوی ولایت در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت به اساس نیازهای مردم به حکومت مرکزی پیشنهاد گردد تا اقدامات عاجل صورت گیرد.

Image title


۶. برای اهالی آسیب دیده و آنانی‌که خانه‌های خود را از دست داده‌اند در مشوره با مردم یا در محل از نو خانه آباد گردد یا در یک جای مناسب اسکان داده شوند.

۷. مواد غذایی لازم برای آسیب دیدگان تا هنگام نیاز تهیه گردد.

۸. تیم‌های سیار صحی به فعالیت‌های خود ادامه بدهند و به معالجه مردم بپردازند.

۹. دکان‌های مردم بعد از مشوره و آسیب شناسی در مشوره با وزارت شهرسازی اعمار گردد.

۱۰. سیستم‌های هشدار دهنده برای جلوگیری از تلفات در مناطق لازم نصب گردد.

۱۱. وزارت حج و اوقاف مساجد تخریب شده یا آسیب دیده را بعد از مشوره با مردم اعمار و ترمیم نماید.

رییس اجراییه به مسوولین هدایت داد تا با جدیت و قاطعیت کار رسیدگی به آسیب دیدگان و اعمار مجدد منطقه پشغور را دنبال نمایند.