رییس اجراییه در کنفرانس ملی مشارکت برای ارتقا: رشد صنعت و بلند رفتن تولیدات داخلی کشور دلگرم کننده است

Image Here
19 - سرطان - 1397

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز (سه شنبه، 19 سرطان 1397) در کنفرانس ملی مشارکت برای ارتقا گفت: با وجود مشکلات موجود در کشور، سرمایه‌داراني که در بخش سکتوری خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمک بزرگ برای مردم و حکومت افغانستان انجام می‌دهند. چون رشد سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور سبب بهبود وضعیت اقتصادی و زدودن فقر و بیکاری می‌شود.

رییس اجراییه خاطرنشان ساخت که پیش از حکومت وحدت ملی، در یک چنین برنامه و در همینجا لیست طولانی از مشکلات در بخش سکتوری خصوصی و سرمایه‌گذاری ارایه شد. از آن زمان تا اکنون زیاد فرق کرده است. زیرا حکومت وحدت ملی توجه جدی به بخش اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران دارد. افغانستان نیاز جدی به افزایش تولیدات داخلی و بهبود صنعت دارد. رییس اجراییه اضافه کرد که هرچند بیلانس صادرات و واردات کشور با تغییرات چشم‌گیری رو به رو شده است، اما هنوز قناعت بخش نیست و ما باید بیشتر از پیش تلاش و کوشش کنیم.
دوکتور عبدالله عبدالله نا امنی، قاچاق معادن کشور به گونۀ غیر قانونی و فساد اداری را از چالش‌های بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور دانسته افزود: انتظار داریم که نمایش‌گاه چهار روزه سکتور خصوصی بتواند نتیجه خوبی در پی داشته باشد تا از یک طرف به تقویت تولیدات و محصولات داخلی بینجامد و از طرف دیگر چالش‌ها فرا راه سرمایه‌گذاری را برملا سازد.


رییس اجراییه بیان داشت: تعهد حکومت وحدت ملی پابرجاست و به نهادهای مرتبط نیز هدایت داد که با سکتور خصوصی همکاری‌های لازم را انجام دهند.
ندا پول سرمایه‌گذار و برگزار کنندۀ این کنفرانس نیز از همکاری همیشه‌گی رییس اجراییه با بخش سکتور خصوصی سپاس‌گزاری نموده اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در افغانستان یک نوع خودگذری است که با تعهد حکومت و همراهی مردم صورت گرفته است.
برگزار کننده‌گان این کنفرانس اظهار داشتند که تغییرات مثبت به گونۀ روز افزون در بخش سکتور خصوصی به میان آمده است. آنان از رهبری حکومت وحدت ملی به خاطر حمایت‌های همه جانبه شان از این بخش قدر دانی نموده، بیان داشتند که هنوز با مشکلاتي رو به رو هستند و امید دارند که این مشکلات از طریق شورای عالی اقتصادی و کمیتۀ اقتصادی با همکاری مسؤولان بخش سکتور خصوصی رفع و تحولات بهتر و بیشتر به میان آید.
رییس اجراییه در پایان این کنفرانس، نمایشگاه چهار روزه را که از سوی 170 نهاد و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی برگزار شده بود افتتاح کرد. دوکتور عبدالله عبدالله حین گشایش این نمایشگاه گفت که تا پایان کار حکومت وحدت ملی تمام تلاش شان را خواهند کرد تا شاهد رشد و افزایش تولیدات و محصولات داخلی کشور باشیم.