رییس اجراییه در کنفرانس بین المللی "آب برای توسعۀ پایدار": در وضعیت فعلی کمبود آب آشامیدنی صحی برای جامعه جهانی به ویژه کشورهای در حال توسعه یک چالش جدی است.

Image Here
30 - جوزا - 1397

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (چهار شنبه، 30 جوزای 1397) در کنفرانس بین المللی آب تحت عنوان "آب برای توسعه پایدار" که از سوی کشور تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

رییس اجراییه در این کنفرانس از امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان به خاطر برگزاری و میزبانی از این نشست مهم سپاسگزاری نموده؛ افزود: ما در وضعیت قرار داریم که مشکل کمبود آب یک چالش جدی برای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود. تغییرات هوا، افزایش نفوس و آلودگی زیست‌محیطی از مهم‌ترین عوامل موثر است که مشکلات آب را بیشتر می‌سازد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت: افغانستان یکی از کشورهای است که کم‌ترین ذخیره‌های آبی را دارد و تغییرات اقلیمی سبب آب شدن ذخیره‌های برف، خشکسالی و آلودگی آب و هوا شده است. رییس اجراییه می‌گوید: بر اساس آمارهای موجود، نفوس افغانستان تا سال 2050 نزدیک به دو برابر خواهد شد و مشکلات آب بیشتر از پیش به وجود خواهد آمد. برای همین ما در ریاست اجراییه یک واحد هماهنگی ایجاد کرده‌ایم تا پی‌گیر اهداف توسعۀ پایدار باشد.

رییس اجراییه کشور تأکید کرد که حکومت افغانستان از برنامه‌ها و اقدامات که به منظور کاهش چالش‌های آب در منطقه و سطح جهان اتخاذ می‌گردد، به گرمی استقبال نموده و در این راستا با کشورهای منطقه وجامعه جهانی از هیچ تلاش و همکاری دریغ نخواهیم کرد.

Image title


در این کنفرانس امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان نخست از حضور سران کشورهای مهمان سپاسگزاری نمود و بعد افزود: آب مایۀ حیات است و تلاش مشترک در این زمینه متضمن حیات کره زمین و ساکنان آن می‌باشد.

رییس جمهوری تاجیکستان بیان داشت: تغییرات اقلیمی، استفاده‌ی بی رویه و عدم توجه مشترک منطقه‌ای و جهانی به مسألۀ آب، سبب افزایش تهدیدها در این عرصه شده است که نیازمند همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و جهانی است، ما در منطقه‌ای آسیای مرکزی در همکاری سازنده با کنترل ذخیره‌های آبی به پیشرفت‌های نظری در عرصۀ چالش‌های آبی رسیده‌ایم.

روسای جمهوری ترکمنستان و جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این کنفرانس بر محافظت از منابع آبی، جلوگیری از آلودگی آب، استفاده بهینه و صرفه جوی از آب در سطح منطقه و جهان تأکید نموده افزودند: حل مسأله آب در گروی اقدامات جهانی است و متضمن صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی می‌باشد. آب ثروت همگانی بشریت است و باید در اختیار تمام ساکنان زمین قرار گیرد. لذا ضرورت به راه‌کارهای مشخص و معین دارد تا اقدامات عملی در این زمینه از سوی کشورهای منطقه و جهان صورت گیرد.