کنفرانس مطبوعاتی رهبر ائتلاف ملی افغانستان سه شنبه 17 جدی 1392